O strani

Vzorčni spletni portal (tit.si) je nastal v okviru diplomskega dela z naslovom “Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija” na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Matematika in Tehnika.

Namenjen je učiteljem Tehnike in tehnologije, kjer si lahko na praktičnem primeru ogledajo prikazane možnosti funkcionalnosti in uporabe portala postavljenega na WordPress CMS sistemu z namenom, da vzpodbudim in opogumim učitelje tega predmeta, da si tudi sami izdelajo takšen oz. podoben spletni portal in učencem omogočijo nekaj več kot običajno. Izdelava takšnega spletnega portala je namreč mogoča v sorazmerno hitrem času brez predhodnega tehničnega znanja.

Na vzorčnem spletnem portalu tit.si so tako predstavljene sledeče funkcionalnosti in možnosti uporabe:

  • privlačne in smiselno strukturirane vzorčne vsebine informativne narave,
  • naloge in kvizi, katere lahko učenci rešujejo na spletnem portalu za namene utrjevanja znanja,
  • ustvarjalne ideje, naloge in izzivi za namene spodbujanja učencev pri ustvarjalnosti in raziskovalnosti,
  • omogočeno nalaganje fotografij učenčevih izdelkov in izdelava portfelja,
  • možnost komentiranja objavljenih prispevkov,
  • hitro in enostavno postavljanje javnih vprašanj,
  • zasebna sporočila preko kontaktnega obrazca,
  • spletna klepetalnica,
  • novice in obvestila.

Diplomsko delo si lahko prenesete na spodnji povezavi:
Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija (pdf)

Avtor: Mate Božinović