Predelava papirja

Postopek recikliranja papirja
Vir slike

Predelava papirja je proces pri katerem iz odpadnega papirja pridobimo papir, ki je primeren za ponovno uporabo. Obstajajo 3 kategorije papirja, ki se uporablja kot surovina za izdelavo recikliranega papirja. In sicer ostanki, ki nastanejo v sami papirnici, bodisi pri izdelavi papirja oz. izdelkov iz papirja (npr. ostanki porezave), odpadni papir ”pred uporabo”, ki je bil izločen pred dejansko uporabo potrošnika (embalaža) ter papir “po uporabi”, ki ga je potrošnik po uporabi zavrgel ( revije, časopisi, pisarniški papir, telefonski imeniki, knjige).

Razlogi za recikliranje

Simbolični prikaz recikliranja papirja
Recikliranje papirja ohranja naravo (Vir slike)

Industrijska pridelava papirja ima velik vpliv na okolje. Vpliva na porabo naravne surovine (les) in na volumen deponij. Odpadni papir po teži predstavlja kar 35% vseh trdnih komunalnih odpadkov (pred recikliranjem). Danes je 90% papirne mase iz lesa. Papirna proizvodnja 35% svojih surovin pridobi iz sveže podrtih dreves in predstavlja 1,2% celotne svetovne gospodarske proizvodnje. Recikliranje 1 tone starega časopisnega papirja prihrani okoli tono lesa, medtem ko recikliranje 1 tone starega papirja iz naših tiskalnikov prihrani nekoliko več kot 2 toni. Primerjava v smislu koliko dreves posekamo za pridelavo 1 tone papirja je nesmiselna, saj je velikost posameznega drevesa različna. Kar 16% surovine pridobimo iz namenskih drevesnih nasadov, le 9% lesa je iz naravnih gozdov, ki so druge, tretje ali še stareješe generacije. Les iz naravnih gozdov se pridobiva pod strogim nadzorom strokovnih služb. Vsa sečnja je opravljena z namenom obnovitve in vzdrževanja gozda. Z recikliranjem polovice svetovnega odpadnega papirja bi se izognili sečnji cca. 20 mio. hektarjev lesa letno.

Energija

Recikliranje omogoča bistveno znižanje porabe energije. Glede višine znižanja pa stroka ni enotna, ocena je med 40% in 64% . Nekateri izračuni kažejo, da z recikliranjem ene tone časopisnega papirja prihranimo približno 4000kWh (14 GJ ) električne energije. To je dovolj električne energije za družino v 3-sobnem stanovanju za celo leto.

Voda in onesnaževanje zraka

United States Environmental Protection Agency (EPA) je ugotovila, da se z recikliranjem papirja onesnaženje vode zmanjša za 35% in zraka kar za 74%. V postopku recikliranja se pri pridelavi bele celuloze uporabljajo kemilkalije, kot so: vodikov peroksid in natrijev hidrosulfit. Vendar se pri beljenju reciklirane papirne kaše večinimoa uporabljajo postopki brez uporabe klora. Res pa je, da je stranski produkt recikliranja blato, ki lahko doseže tudi do 22% teže recikliranega papirja. Blato je stranski produkt postopka odstranjevanja tiskarske barve.

Recikliranje, dejstva in številke

V sredini 19. stoletja se je povečalo povpraševanje po knjigah in pisemskem papirju. Do takrat so proizvajalci papirja uporabljali kot surovino za proizvodnjo zavržen teksil, vendar ponudba ni držala koraka s povečanim povpraševanjem. V ZDA so kupovali prve stare knjige na dražbah z namenom recikiranja že v začetku 19. stoletja. Približno ena tretjina odpadnega papirja izvira iz kategorije “po uporabi” in kar polovica iz kategorije “pred uporabo” uporabnika (npr. embalaža, neprebrane revije, etc.

Recikliranje papirja v Evropi

Recikliranje papirja v Evropi ima dolgo zgodovino in je zrasel v zrelo organizacijo. Evropska papirna industrija izpolnjuje zahteve Evropske komisije sicernalnih vlad. Njihov cilj je zmanjšanje vpliva na okolje, v smislu količine odpadkov med proizvodnjo in predelavo. Evropa želi zagotoviti optimalno in okolju prijazno recikliranje odpadega papirja in izdelkov iz kartona. V letu 2004 je bila stopnja recikliranja papirja v Evropi 54,6% , v letu 2007 64,5%, kar potrjuje, da je Evropa na poti uresničevanja prostovoljnega cilja in sicer 66% recikliranega papirja v letu 2010.

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Predelava_papirja

 

O avtorju MateB 23 Prispevkov
Učitelj Tehnike in tehnologije ter poznavalec spletnih portalov.

1 komentar na Predelava papirja

Dodaj komentar